"सबैका लागी सहकारी"
Regd. No.: 1032/067/068
About Us

देशका साना किसान, कालीगढ, कम पुँजी तथा निम्न आय भएका श्रमिक, भुमिहिन एवं बेरोजगार नागरिकहरुको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि पारस्परिक सहयोग एवं बचत तथा ऋण सहकारिताको माध्यमबाट विभिन्न किसिमका आयमुलक एवं सिपमुलक व्यवसाय संचालन गर्ने गरि सदस्यहरुको जिवन स्तर अभिबृद्धि गर्ने र सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संचालित ठुला बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले सेवा दिन नसकिरहेका क्षेत्रमा सरकारको औधोगिक विकास गर्ने उद्वार आर्थिक निति समेतलाई टेवा पुरयाउने उद्देश्यले सहकारिताको मूल्य मान्यताबाट अभिप्रेरित भई “सबैका लागि सहकारी” मुल नाराका...

Read More
Latest News/Events
Hello world
May 2, 2019 | By shrinidhi

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Read More
बचत ब्याज दर
क्र.सं. बचत खाता शिर्षक ब्याजदर न्युनतम मौज्दात रु.
1 चल्ती बचत खाता 7% 100/-
2 दैनिक चल्ती बचत खाता 8% 100/-
3 मासिक बचत खाता 9% 100/-
4 श्रीनिधी गृहिणी बचत खाता 9% 500/-
5 श्रीमान श्रीमती बचत खाता 10% 1000/-
6 श्रीनिधी सुपर सेभिङ्ग बचत खाता 11% 5000/-
7 जेष्ठ नागरीक बचत खाता 11.5% 5000/-
8 श्रीनिधी बाबुनानी बचत खाता 12% 300/-
9 दैनिक क्रमिक बचत खाता 12% 100/-
10 श्रीनिधी प्रियियम बचत खाता 13% 15000/-
11 श्रीनिधी विशेष बचत खाता तपसिल बमोजिम 100/-
हाम्रा बचत खाताहरु
कर्जा ब्याजदर
क्र.सं. कर्जा शिर्षक ब्याजदर (%)
1 व्यवसायिक कर्जा 20-21
2 धितो कर्जा 19-21
3 छाटो अवधि कर्जा 18-23
4 हायर पर्चेज कर्ता 19-22
5 मुद्धति रसिद कर्जा ब्याजमा थप 3%
6 सुन चाँदी कर्जा 17-20
7 घरायसी तथा गृहणी कर्जा 20-22